Middelen voor meer doenvermogen

  • Hoe verleiden we mensen om gezonder te eten?
  • Waarom houdt ons personeel zich niet aan de veiligheidsvoorschriften?
  • Hoe ontwikkelen we een e-learning die mensen echt verder helpt?

Als gedragspsycholoog hou ik me bezig met hoe mensen keuzes maken, en ontwikkel ik communicatiemiddelen om ze bewust en onbewust te helpen om betere beslissingen te maken. Denk aan folders, websites, e-learnings, nudges, animaties, zelftests en video’s.

Wat kan ik doen?

Om een succesvolle gedragsinterventie te maken kun je verschillende stappen doorlopen, van vooronderzoek tot de daadwerkelijke uitvoering. Ik kan al deze stappen zelfstandig uitvoeren, als onderdeel van een team of ik zoek mensen in mijn netwerk om mee samen te werken, zoals vormgevers, web- en appbouwers, filmmakers en copywriters. Of ik kan een deel hiervan doen.

1. Huidig probleem in kaart brengen

Sinds wanneer is dit een probleem en voor wie? Wat zijn de mogelijke oorzaken? In deze fase onderzoek ik wat er aan de hand is. Door te observeren, (online) vragenlijsten af te nemen, mensen te interviewen of door de literatuur in te duiken.

2. Doel bepalen

Wat willen we nou precies bereiken en wanneer is dat doel bereikt? Gaan mensen hun gedrag aanpassen, of zijn ze zich ergens meer van bewust? Samen met de opdrachtgever bepaal ik de gewenste uitkomst en stel een haalbaar doel.

3. Literatuuronderzoek

Speelt de omgeving een rol in het gedrag van de doelgroep, of zijn overtuigingen en het gedrag van anderen van invloed? En kunnen we op een of andere manier deze factoren beïnvloeden en hoe dan? Ik duik in de gedragswetenschap en onderbouw de aanpak met kennis uit de literatuur.

4. Communicatiemiddelen ontwikkelen

Er zijn vele opties voor communicatiemiddelen: van folders en websites, tot apps en e-learnings. Maar ook nudges en landscaping kan mensen een duwtje in de goede richting geven. Samen met de opdrachtgever bedenk ik welke middelen het beste kunnen worden ingezet of hoe bestaande middelen kunnen worden verbeterd. Ik ontwikkel deze middelen en schrijf teksten zelf, of werk samen met vormgevers en tekstschrijvers. 

Samenwerken?

Neem contact op

Bel of Whatsapp

0639706305

Mail me

info@chantalvanderleest.nl

Ik woon en werk in

Amersfoort