Hoe maken mensen beslissingen? En hoe kun je deze beslissingen bijsturen? Een gedragspsycholoog houdt zich bezig met hoe mensen keuzes maken. Het werk van Daniel Kahneman en Amos Tversky was hierin baanbrekend. Zij toonden aan dat mensen niet altijd logisch handelen en last hebben van cognitive biases, ofwel denkfouten. Psychologen als Richard Thaler en Dan Ariely namen het stokje van hen over en bedachten methoden om gedrag bij te sturen, bijvoorbeeld door middel van nudges. 

Deze vorm van psychologie wordt officieel Sociale en Economische psychologie genoemd en is de jongste telg van de talloze richtingen die de psychologie rijk is. Zelf ben ik opgeleid als neuro- en revalidatiepsycholoog, maar werd mijn aandacht steeds meer naar deze nieuwe tak van de psychologie getrokken. Ik deed kennis op via mijn werk in voorlichting en communicatie, deed een cursus gedragscommunicatie en verslond talloze boeken over het onderwerp. In mijn boek Ons feilbare denken op het werk vat ik deze theorieën samen en geef praktische oplossingen voor de werkvloer. Elke week schrijf ik een column in het AD over een denkfout.

Maar deze denkfouten spelen natuurlijk niet alleen op de werkvloer. Iedereen maakt talloze beslissingen: over voeding, gezondheid, aankopen, enzovoorts. In mijn werk help ik bedrijven en voorlichters strategieën bedenken met een wetenschappelijke grondslag om gedrag bij te sturen. Over dit onderwerp geef ik ook in-company workshops.

In de media geef ik duiding bij het nieuws en menselijk gedrag: waarom mensen zich wel of niet aan coronaregels houden bijvoorbeeld, waarom we racistischer zijn dan we denken of waarom we liever waardering krijgen dan een bonus (ook al geloven we dat we liever geld hebben).