Als communicatieadviseur ben ik allround. Zijn jullie bezig met een nieuwe website of huisstijl, of willen jullie een project wereldkundig maken? Ik kan allerlei soorten taken op me nemen, bijvoorbeeld:

  • Advies over (online) communicatiebeleid
  • Opstellen communicatieplan
  • Coördinatie en aansturing van een projectplan
  • Schrijven en beoordelen van diverse media-uitingen (zie ook wetenschapsjournalistiek en redactie)

Werkvelden: non-profit, voorlichting, wetenschap
Onderwerpen: Psychologie, Gezondheid, Voeding en Zorg.

Gedragsveranderaar

Hoe maken mensen beslissingen? En hoe kun je deze beslissingen bijsturen? Vanuit gedragseconomie is er veel bekend over hoe mensen keuzes maken. Het werk van Daniel Kahneman en Amos Tversky was hierin baanbrekend. Zij wisten aan te tonen dat mensen niet altijd logisch handelen en last hebben van cognitive biases, ofwel denkfouten. Psychologen als Richard Thaler namen het stokje van hun over en bedachten methoden om gedrag bij te sturen, bijvoorbeeld door middel van nudges.

In mijn boek Ons feilbare denken op het werk vat ik deze theorieën samen en geef praktische oplossingen voor de werkvloer.

Maar deze denkfouten spelen natuurlijk niet alleen op de werkvloer. Iedereen maakt talloze beslissingen: over voeding, gezondheid, aankopen, enzovoorts. In mijn werk help ik bedrijven en voorlichters strategieën bedenken met een wetenschappelijke grondslag om gedrag bij te sturen. Over dit onderwerp geef ik ook in-company workshops.

Samenwerken?

Benieuwd naar de mogelijkheden of op zoek naar een prijsopgaaf?