Als communicatieadviseur ben ik behoorlijk allround. Zijn jullie bezig met een nieuwe website of huisstijl, of willen jullie een project wereldkundig maken? Ik kan allerlei soorten taken op me nemen, bijvoorbeeld:

  • Advies over (online) communicatiebeleid
  • Opstellen communicatieplan
  • Coördinatie en aansturing van een projectplan
  • Schrijven en beoordelen van diverse media-uitingen (zie ook Journalistiek en redactie)

Werkvelden: non-profit, voorlichting, wetenschap
Onderwerpen: Psychologie, Gezondheid, Voeding en Zorg.

Coach wetenschapscommunicatie

Als wetenschapper weet je alles van goed onderzoek doen, maar hoe breng je je boodschap over aan een groot publiek? Veel onderzoek blijft op de plank liggen, omdat wetenschappers geen aansluiting weten te vinden met stakeholders en het grote publiek.

Jammer, want aandacht voor je onderzoek heeft ook gunstige gevolgen voor je wetenschappelijke carrière. Wie veel in de publieke media komt, wordt ook meer geciteerd in wetenschappelijke stukken.

Spanningsveld

Zelf werk ik veel voor de media en op redacties, maar ik ben ook wetenschappelijk opgeleid en werkte jarenlang nauw samen met wetenschappers van het Voedingscentrum en het Nivel om hun boodschap over te brengen. Ik begrijp de belangen van beide kanten en dus ook het spanningsveld: de een wil een aansprekend verhaal, de ander beschermt de wetenschappelijke nuance. Samen vinden we de gulden middenweg.

Ik help wetenschappers met communicatie-vraagstukken, zoals:

  • De kern uit je verhaal halen en urgentie geven;
  • Jezelf beter presenteren op sociale media;
  • Mediatraining, de pers te woord staan;
  • Een persbericht, een ingezonden brief of column schrijven, of een infographic ontwikkelen.

Individueel of in company

Ik kan wetenschappers 1-op-1 begeleiden, of workshops in helder schrijven, omgaan met de media en storytelling verzorgen voor een groep.

Gedragsveranderaar

Hoe maken mensen beslissingen? En hoe kun je deze beslissingen bijsturen? Vanuit gedragseconomie is er veel bekend over hoe mensen keuzes maken. Het werk van Daniel Kahneman en Amos Tversky was hierin baanbrekend. Zij wisten aan te tonen dat mensen niet altijd logisch handelen en last hebben van cognitive biases, ofwel denkfouten. Psychologen als Richard Thaler namen het stokje van hun over en bedachten methoden om gedrag bij te sturen, bijvoorbeeld door middel van nudges.

In mijn boek Ons feilbare denken op het werk vat ik deze theorieën samen en geef praktische oplossingen voor de werkvloer.

Maar deze denkfouten spelen natuurlijk niet alleen op de werkvloer. Iedereen maakt talloze beslissingen: over voeding, gezondheid, aankopen, enzovoorts. In mijn werk help ik bedrijven en voorlichters strategieën bedenken met een wetenschappelijke grondslag om gedrag bij te sturen.

Samenwerken?

Benieuwd naar de mogelijkheden of op zoek naar een prijsopgaaf?